අද වේලාසනින් වැසීගිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ

29
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු සැසිය අද (06) දිනයේ දී නියමිත වේලාවට කලින් අවසන් කිරීමට සිදුව තිබේ.

කොටස් වෙළෙඳපොළේ ප්‍රධාන මිල දර්ශකයක් වන S&P SL20 දර්ශකය පූර්ව ගනුදෙනු දිනයට සාපේක්ෂව 5% ක ප්‍රමාණයක් ඉක්මවා පහළ යාම මීට හේතුවයි.

මේ අනුව කොටස් වෙළෙඳපොළ වසා දමනු ලැබූ අවස්ථාවේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ඒකක 301.84 කින් පහළ ගොස් ඒකක 7,752.93 ක් ලෙසත් S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 132.66 කින් පහළ ගොස් ඒකක 2,515.01 ක් ලෙසත් සටහන්ව තිබුණි.

මෙය පිළිවෙලින් පූර්ව ගනුදෙනු දිනය හා සැසඳීමේ දී 3.75% ක හා 5.01% ක පහළ යාමකි.

සාමාන්‍යයෙන් S&P SL20 දර්ශකය 5% ක් ඉක්මවා පහළ යන අවස්ථාවක දී මිනිත්තු 30 ක කාලයකට කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික සාමාන්‍ය ගනුදෙනු අත්හිටුවනු ලබයි.

රු. බිලියන 1.46 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් දිනය තුළ වාර්තා වී තිබිණ.

අද දිනයේ දී මෙලෙස ගනුදෙනු අත්හිටුවීම පස්වරු 12.10 ට සිදුකෙරුණු අතර පස්වරු 12.30 ට කොටස් වෙළෙඳපොළ වසාදමනු ලබන බැවින් නැවත වෙළෙඳපොළ විවෘත කිරීමට අවස්ථාවක් නොමැති වීම කරණ කොට ගෙන වෙළෙඳපොළ වසා දැමීම සිදුවිය.