අවුරුදු 05 ට අඩු ළමුන්ට ෆයිසර් සහ මොඩර්නා දීම සඳහා අමෙරිකා අනුමැතිය

21
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

වයස අවුරුදු 05 ට අඩු ළමුන්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත් වන ෆයිසර් සහ මොඩර්නා එන්නත් ලබාදීම සඳහා අමෙරිකානු සෞඛ්‍ය අංශ විසින් අනුමැතිය දී තිබෙනවා.

මේ අනුව ලාබාල දරුවන්ට mRNA වර්ගයේ එන්නත් ලබාදීම සඳහා අනුමැතිය දුන් පළමු රට බවට අමෙරිකාව පත්වනු ඇති.

මෙතෙක් අමෙරිකාව තුළ ඒ සඳහා අවසර ලැබී තිබුණේ වයස අවුරුදු 05 ට වැඩි දරුවන්ට පමණයි.

අමෙරිකාව තුළ වයස අවුරුදු 05 ට අඩු දරුවන් මිලියන 20 ක් පමණ මෙමගින් කොවිඩ් එන්නත්කරණයට සුදුසුකම් ලබන බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කලේ.