හීත්‍රෝ ගුවන්තොටුපොළ තුළ කාර්මික දෝෂයක් නිසා මගීන්ගේ ගමන්මලු සිරවෙයි

60
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ හීත්‍රෝ ගුවන්තොටුපොළේ එක් පර්යන්තයක මගී ගමන්මලු දහස් ගණනක් සිරවී ඇති ආකාරය විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.

පැය 2කට වැඩි කාලයක් ගමන්මලු සිරවී තිබීම නිසා ඇතැම් මගීන් සිය ගමන්මලු ගුවන්තොටුපොළේ අත්හැරදමා ගුවන් ගමන් සඳහා එක්වීමට සිදුවිය.

මෙසේ අතහැරගිය ගමන්මලු නැවත මගීන් වෙත යොමුකිරීමට හීත්‍රෝ බලධාරීන් උත්සාහ කරමින් සිටී.

කෙසේවෙතත් අදාළ දෝෂය නිවැරැදි කිරීමට ගුවන්තොටුපොළ බලධාරීන් සමත්වී ඇති බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.