ජනපති මන්දිරය අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්….කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාරයක්… (VIDEO)

290
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

කොළඹ ජනාධිපති මන්දිරය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරත පිරිසක් විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය විසින් කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.