හර්ෂණ බෙත්මගේ උපන්දිනය සැමරූ දා, බිරිඳගෙන් ලැබුණු තෑග්ග

25
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

හර්ෂණ බෙත්මගේ කියන්නෙ පුංචි තිරයෙන් ඔබ හමුවන කාගෙත් ආදරය දිනාගත්ත රංගන ශිල්පියෙක්. පළමු විවාහයෙන් දික්කසාද වුණු හර්ෂණ නැවත විවාහ වුණා.

පසුගිය දා යෙදිලා තිබුණු හර්ෂණගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් බිරිඳ තැබූ සටහන තමයි මේ..

happy birthday to you my love
my husband,my friend,my someone,my all..
you mean the world to me.
සුභ උපන්දිනක් වේවා මගෙ hubby boo