ෆිල්ටිගෙන් අයින් වුණු හසිනි සැමුවෙල්, දැන් අතීතය සිහිපත් කරමින් කියූ දේ මෙන්න

45
Ada-Derana-1140-X-60-S 11453136468821839297

හසිනි සැමුවෙල් කියන්නේ නිරූපණ ශිල්පිනියක් විදිහට කවුරුත් දැන අඳුනන ආන්දෝලනාත්මක චරිතයක්. රැප් ගායක ෆිල්ටි සමඟ විවාහ වුණු අනතුරුව ෆිල්ටිගෙන් ඉවත්ව තමන් දැන් කාලය ගත කරන බවයි, හසිනි සැමුවෙල් පසුගිය දවසක පුවත්පතකට කියා තිබුණේ.

දැන් තමන් ‘තනි මවක්’ ලෙස පුතු සමඟ ජීවත් වන බව යි ඇය කියන්නේ. ඉතින් හසිනි පසුගිය දවසක ඇගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමට ඇය ගර්භනී සමයේ ගත්ත ඡායාරූපයක් එක් කර තිබුණා.

ඇය කියා තිබුණේ, තමන් ගැබිණි සමයේ ඡායාරූපවලට බොහෝ ප්‍රිය කරන බවයි.